Furniture, Home Design and PVC

Konsultimi

Per cdo nevoje tuajen rreth zgjedhjes se mobiljeve, interiorit dhe furnitures suaj, fillimisht marrim mendimin tuaj dhe ju sugjerojme si me tutje...

Draftimi

Nga ajo qe mesojme nga ju, fillimisht ju draftojme nje ide me te mire dhe konkrete ne leter, me gamen e gjere te zgjedhjes se ngjyrave dhe materialeve...

Matja

Per te qene me preciz ne projektimin tone, matjen e realizojme ne qe edhe skica dhe oferta te jene me te kompletuara. Kete e bejme duke qene gjithmone bashke...

Proektimi

Gjitha draftimet, konsultimet me klientin tone i projektojme ne perpikmeri duke njerur nje projekt final, te cilin ia dorzojme klientit. Ky proces, eshte ne llogarine tone..

Kontrata

Gjitha draftimet, konsultimet me klientin tone i projektojme ne perpikmeri duke njerur nje projekt final, te cilin ia dorzojme klientit. Ky proces, eshte ne llogarine tone..

Konstruktimi

Gjitha draftimet, konsultimet me klientin tone i projektojme ne perpikmeri duke njerur nje projekt final, te cilin ia dorzojme klientit. Ky proces, eshte ne llogarine tone..

Dergesa

Gjitha draftimet, konsultimet me klientin tone i projektojme ne perpikmeri duke njerur nje projekt final, te cilin ia dorzojme klientit. Ky proces, eshte ne llogarine tone..

Montimi

Gjitha draftimet, konsultimet me klientin tone i projektojme ne perpikmeri duke njerur nje projekt final, te cilin ia dorzojme klientit. Ky proces, eshte ne llogarine tone..

2014 Campagne - RTK